Đặc điểm hàng đổi trả

  • Lỗi của nhà sản xuất
  • Sai đặc tính, tính chất vốn có của sản phẩm
  • Hàng đổi trả phải giữ kèm hóa đơn mua hàng tương ứng